Ako sa objednať

Pacienti sa objednávajú na vyšetrenie sami cez internetový portál www.TopDoktor.sk na čas podľa vlastného výberu.

Objednať sa môžete: TU

Upozorňujeme však rodičov a pacientov, že aj tak zväčša na vyšetrenie musia čakať (bežne do 1 hodiny, ojedinele aj dlhšie). Čakanie je spôsobené faktormi, ktoré nie je možné ovplyvniť plánovaním! Ak majú pacienti záujem o vyšetrenie bez čakania, treba sa o tejto možnosti informovať u pani sestričky.

V prípade problémov s objednávaním kontaktujte telefonicky pani sestričku alebo providera stránky TopDoktor.sk cez Helpdesk (Podpora vpravo dole na stránke).

Ak sa pacient nemôže dostaviť na plánovaný termín kontroly, prosíme vopred termín odhlásiť cez portál TopDoktor.sk. Na takto uvoľnený termín sa potom môže prihlásiť iný pacient a zvyšuje sa dostupnosť vyšetrenia pre tých, ktorí to potrebujú.

Podávanie informácií je možné denne telefonicky počas ordinačných hodín – vybavuje ich priebežne sestrička. Na telefonické konzultácie pacientov s lekárom je vyhradený čas každý štvrtok 13,30 – 14,30 hod.

Počas ordinačných hodín dívha telefóny sestrička vždy, ale sú momenty (a nie je ich málo), kedy nemôže zdvihnúť telefón, pretože vykonáva činnosť, ktorá sa nedá prerušiť (odbery, pomoc pri vyšetrovaní malých detí, …) Mobilný telefón je v ambulancii zapnutý len v ordinačných a informačných hodinách, mimo tohto času je vypnutý (vypnutý je aj počas dovolenky). SMS správy čítame denne, bežne však na SMS správy neodpovedáme z časových dôvodov. Prosíme, nenechávaje nám odkazy v odkazovej službe – odkazovú službu nepoužívame!!! Pevnú telefónnu linku nemáme (fyzicky nebolo možné stíhať dvíhať dva telefóny)

Prosíme pacientov a rodičov, aby si pripravili potrebné náležitosti a informácie už pred vstupom do ambulancie a mali sme viac času na riešenie zdravotných ťažkostí.

Pri vyšetrení by mal mať pacient, resp. rodič premyslené odpovede na nasledujúce otázky – aké choroby pacient prekonal od poslednej návštevy u nás, aké lieky uživál a užíva, ak užíval antibiotiká, mal by vedieť ich názov, ak bol hospitalizovaný alebo vyšetrený v inej odbornej ambulancii mal by mať so sebou správu. U alergikov je dôležitá informácia, či pacientovi od poslednej kontroly u nás “pískali” priedušky (či užíval lieky Ventolin, Spiropent, Lontermin, Atrovent …)Zo zákona máme povinnosť realizovať kontroly pacientov podľa diagnóz v určitých časových intervaloch (a to aj v prípade, že je pacient bez ťažkostí), preto prosíme pacientov dodržiavať termíny kontrol aj keď sa cítia zdraví a sú bez ťažkosti!!! Každý pacient, resp. rodiči neplnoletého pacienta, musí súhlasiť s nami navrhovanou liečbou a vyšetreniami ( Prehlásenie o poučení a informovanom súhlase v zmysle § 6 zák.č. 576/2004 Zb.z.). Tento súhlas – prípadne nesúhlas – evidujeme v dokumentácii každého pacienta formou “Informovaného súhlasu” ktorý pacient, resp. rodič neplnoletého pacienta, potvrdí svojím podpisom.