Cenník

V našej ambulancii sa za vyšetrenie, odbery krvi a biologického materiálu, liečbu a správy spojené s týmito úkonmi neplatí. Spoplatňované sú len vyšetrenia, správy, odbery a potvrdenia na vlastnú žiadosť pacienta.