O ambulancii

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, ImunoToll s.r.o., so sídlom na Kvačalovej ulici v   Bratislave, vykonáva svoju činnosť na tejto adrese od 1.1.2013. Pod týmto názvom pôsobí ambulancia od 3/2010 vtedy ešte so sídlom na Košickej ulici. Vznikla pretransformovaním a presťahovaním Pneumoalergologickej ambulanice pre deti a dorast so sídlom v Poliklinike Mýtna do nových priestorov, kde dlhoročne poskytovala zdravotnú starostlivosť detským pacientom s imunologickými a alergickými ochoreniami. Bola detašovaným pracoviskom Detskej kliniky NsP Bezručova a pôsobili v nej viacerí známi detskí alergológovia, napr.  MUDr E. Kováčová, MUDr Bačinský.

Od 25.4.2017 ambulancia ImunoToll, s.r.o. zmenila majiteľa. Spoločnosť už neprevádzkuje pani Mudr. Zuzana Tomašovičová, ale spoločnosť SUNLIGHT HOLDINGS, s.r.o. prevádzkujúca priľahlú Lekáreň Kvačalova. Personálne obsadenie však ostáva nezmenené, preto sa môžu naši pacienti naďalej tešiť z empatického a propacientského prístupu nižšie uvedeného personálu.

Personál v našej ambulancii:

lekár – MUDr Zuzana Tomašovičová

zdravotná sestra – Eva Svitničová